เป็นระบบช่วยเหลือทางเลือกในการให้ข้อมูลเพื่อให้การใช้ยาของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น ไม่ใช่เครื่องมือในการวินิฉัยโรค ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ณ สถานพยาบาลอย่างเคร่งครัดและเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด Pharmasafe เพื่อใช้งานผ่านมือถือได้ที่ :


Contact : 0844655094
Email: whyingcorp@gmail.com